In de Arbowet is vastgesteld dat adembescherming ingezet dient te worden als blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet bij de bron voorkomen kan worden. Ademhalingsbescherming is dus een aanvullende maatregel voor wanneer andere oplossingen, zoals het ventileren van de werkruimte, onvoldoende blijken. 

Acties
WSB PBM Systainer
WSB PBM Systainer

Download PDF