‘Vermogen, weinig geluid en sterke afzuigcapaciteit’, Rob Faber Autoschade Posthuma

In het pand van Autoschade Posthuma te Leeuwarden valt de netheid en structuur op. We spreken met Rob Faber, die de dagelijkse leiding heeft in het bedrijf met ruim 20 personeelsleden. Eerder dit jaar besloot men tot aanschaf van een RUPES HE1101 centraal stofafzuigysteem over te gaan. De oude cycloon van een ander merk was aan vervanging toe, dus ging men op zoek naar het systeem dat naadloos aansluit bij de behoefte van Posthuma. Minder energieverbruik, minder luchtleiding en duurzaamheid waren de belangrijkste redenen om na een gesprek met Renie Reenders, accountmanager bij WSB, voor RUPES te kiezen. Hierbij werd het systeem zo aangepast dat er gewerkt kon worden met minder luchtleiding en een pneumatische schakeling. Nu zegt Faber: “Dit had er al veel eerder moeten staan. We merken het verschil tussen deze RUPES installatie en de oude installatie op het gebied van vermogen, maar vooral op het gebied van geluid”. De cycloon is uitgevoerd met twee motoren en wordt d.m.v. de automatische luchtschakeling bij Posthuma aangestuurd. Dit houdt het volgende in: als de schuurmachines aan gaan, gaat de cycloon ook aan. Tevens gaat het ook automatisch weer uit. RUPES maakt gebruikt van PTFE filter in de cyclonen en dat merk je direct in de omgeving . Het filtersysteem wordt namelijk constant gecheckt d.m.v. sensoren en geeft zelf aan wat de conditie van het filter is op het bedieningspaneel aan de voorzijde. De plaatsing van de afzuigcycloon werd verzorgd door Promotech. Ook de service wordt door hen verzorgd. Dat men niet alleen nu, maar ook in de toekomst kiest voor duurzaamheid is terug te zien in het controlesysteem voor apparatuur waar men bij Posthuma mee werkt. Ieder personeelslid is verantwoordelijk voor een deel van de aanwezige apparatuur en zorgt voor het controleren en het onderhoud ervan.

Autoschade Posthuma

RUPES HE1101 centraal stofafzuigingsysteem

• Minder energieverbruik
• Minder luchtleiding
• Duurzaamheid
• Pneumatische schakeling
• Hoog vermogen, weinig geluid
• Constante controle op het filtersysteem d.m.v. sensoren

RUPES HE1101